Du är här: Lönestatistik » 2006 » Kontor och kundservice » Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

Lön för butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2006

Lön för butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2006 inom kontor och kundservice. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män20.300 kr20.400 kr15.400 kr23.100 kr
Kvinnor19.300 kr19.000 kr17.000 kr21.300 kr
Totalt19.500 kr19.200 kr17.000 kr22.200 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män20.600 kr20.000 kr15.500 kr27.200 kr
Kvinnor20.500 kr20.100 kr16.400 kr25.400 kr
Totalt20.500 kr20.100 kr16.200 kr25.700 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer16.900 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år16.600 kr
Gymnasium16.600 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.

 

Andra yrken inom kontor och kundservice