Du är här: Lönestatistik » 2007 » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Husdjursuppfödare och husdjursskötare

Lön 2007 för husdjursuppfödare och husdjursskötare

Lön för husdjursuppfödare och husdjursskötare 2007 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män19.500 kr19.500 kr16.500 kr22.500 kr
Kvinnor18.600 kr18.800 kr15.400 kr21.300 kr
Totalt18.800 kr18.900 kr15.600 kr21.600 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män19.900 kr19.400 kr15.200 kr24.700 kr
Kvinnor19.200 kr19.200 kr15.700 kr23.100 kr
Totalt19.500 kr19.200 kr15.400 kr24.000 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer-
Eftergymnasial mindre än 3 år19.800 kr
Gymnasium18.400 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för husdjursuppfödare och husdjursskötare
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske