Du är här: Lönestatistik » 2007 » Bygg, tillverkning och hantverk » Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Lön 2007 för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Lön för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2007 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män22.000 kr21.800 kr18.700 kr25.700 kr
Kvinnor18.600 kr18.400 kr15.500 kr20.900 kr
Totalt21.900 kr21.600 kr18.500 kr25.700 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män22.700 kr22.400 kr17.400 kr27.900 kr
Kvinnor22.300 kr21.700 kr17.200 kr28.100 kr
Totalt22.700 kr22.400 kr17.400 kr27.900 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer21.900 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år22.400 kr
Gymnasium21.300 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom bygg, tillverkning och hantverk