Du är här: Lönestatistik » Ledning » Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.

Lön för chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.

Lön för chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 2008 inom ledning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män35.800 kr33.500 kr24.100 kr48.200 kr
Kvinnor32.700 kr32.000 kr24.000 kr40.900 kr
Totalt33.800 kr32.500 kr24.000 kr42.800 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män----
Kvinnor----
Totalt----

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer36.000 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år32.600 kr
Gymnasium29.600 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom ledning