Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Ljud- och bildtekniker

Lön för ljud- och bildtekniker

Lön för ljud- och bildtekniker 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män24.300 kr23.400 kr20.700 kr27.900 kr
Kvinnor22.500 kr21.700 kr19.500 kr27.900 kr
Totalt23.900 kr23.100 kr19.600 kr27.900 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män26.900 kr26.800 kr20.700 kr33.200 kr
Kvinnor23.700 kr23.700 kr18.800 kr28.300 kr
Totalt26.500 kr26.300 kr20.700 kr33.000 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer24.400 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år25.100 kr
Gymnasium25.700 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för ljud- och bildtekniker
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning