Du är här: Lönestatistik » Bygg, tillverkning och hantverk » Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Lön för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Lön för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2008 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män22.600 kr22.000 kr20.100 kr25.700 kr
Kvinnor21.400 kr20.700 kr16.900 kr26.800 kr
Totalt22.600 kr22.000 kr20.100 kr25.800 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män23.300 kr23.000 kr18.000 kr28.000 kr
Kvinnor22.000 kr21.400 kr-28.800 kr
Totalt23.200 kr23.000 kr18.000 kr28.000 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer21.900 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år23.200 kr
Gymnasium22.100 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom bygg, tillverkning och hantverk