Du är här: Lönestatistik » Ledning » Forsknings- och utvecklingschefer

Lön för forsknings- och utvecklingschefer

Lön för forsknings- och utvecklingschefer 2008 inom ledning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män46.100 kr45.300 kr28.000 kr62.300 kr
Kvinnor43.700 kr42.700 kr27.500 kr58.000 kr
Totalt45.200 kr45.000 kr27.900 kr61.800 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män61.200 kr57.800 kr39.000 kr85.600 kr
Kvinnor56.000 kr53.500 kr33.800 kr76.100 kr
Totalt60.400 kr57.200 kr37.700 kr84.700 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer59.100 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år50.600 kr
Gymnasium51.200 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för forsknings- och utvecklingschefer
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom ledning