Du är här: Lönestatistik » Ledning » Forsknings- och utvecklingschefer

Lön för forsknings- och utvecklingschefer

Lön för forsknings- och utvecklingschefer 2008 inom ledning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män46 100 kr45 300 kr28 000 kr62 300 kr
Kvinnor43 700 kr42 700 kr27 500 kr58 000 kr
Totalt45 200 kr45 000 kr27 900 kr61 800 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män61 200 kr57 800 kr39 000 kr85 600 kr
Kvinnor56 000 kr53 500 kr33 800 kr76 100 kr
Totalt60 400 kr57 200 kr37 700 kr84 700 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer59 100 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år50 600 kr
Gymnasium51 200 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för forsknings- och utvecklingschefer
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom ledning