Du är här: Lönestatistik » 2006 » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Skogsbrukare

Lön för skogsbrukare 2006

Lön för skogsbrukare 2006 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män19 100 kr19 300 kr16 000 kr21 800 kr
Kvinnor20 100 kr20 000 kr19 000 kr21 300 kr
Totalt19 200 kr19 400 kr16 100 kr21 800 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män20 900 kr20 400 kr17 100 kr25 500 kr
Kvinnor20 200 kr19 900 kr16 000 kr25 100 kr
Totalt20 900 kr20 400 kr16 900 kr25 400 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer19 400 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år21 800 kr
Gymnasium19 600 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för skogsbrukare
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.

 

Andra yrken inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske