Du är här: Lönestatistik » 2006 » Bygg, tillverkning och hantverk » Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Lön för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2006

Lön för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2006 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män22 200 kr21 300 kr18 500 kr27 400 kr
Kvinnor18 300 kr18 200 kr14 800 kr21 000 kr
Totalt22 100 kr21 200 kr18 400 kr27 300 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män21 600 kr21 400 kr16 500 kr26 600 kr
Kvinnor20 100 kr-16 000 kr24 300 kr
Totalt21 600 kr21 400 kr16 500 kr26 600 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer21 900 kr
Eftergymnasial mindre än 3 år21 300 kr
Gymnasium20 400 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.

 

Andra yrken inom bygg, tillverkning och hantverk