Du är här: Lönestatistik » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

Lön för odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

Lön för odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 2008 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män----
Kvinnor----
Totalt----

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män----
Kvinnor----
Totalt----

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer-
Eftergymnasial mindre än 3 år-
Gymnasium-

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske