Du är här: Lönestatistik » Bygg, tillverkning och hantverk » Flygmekaniker och flygreparatörer

Lön för flygmekaniker och flygreparatörer

Lön för flygmekaniker och flygreparatörer 2008 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.

 

Offentligt anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män24 700 kr25 000 kr22 000 kr26 700 kr
Kvinnor23 500 kr23 400 kr20 500 kr26 400 kr
Totalt24 600 kr24 900 kr21 300 kr26 600 kr

 

Privat anställda

 MedellönMedianlön10:percentilen90:e percentilen
Män27 200 kr27 200 kr22 200 kr33 000 kr
Kvinnor----
Totalt27 200 kr27 200 kr22 200 kr32 800 kr

 

Lön efter utbildning

UtbildningsnivåMedellön
Eftergymnasial 3 år eller mer-
Eftergymnasial mindre än 3 år-
Gymnasium24 400 kr

Källa: Medlingsinstitutet

» Jämför löner för flygmekaniker och flygreparatörer
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.

 

Andra yrken inom bygg, tillverkning och hantverk